Pri poslih, daljših od enega leta, imate možnost razmejiti obresti tako, da banka obračuna obresti konec vsakega koledarskega leta.