Banke bodo na Ustavno sodišče vložile pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti Zakona o omejitvi in porazdelitvi valutnega tveganja med kreditodajalci in kreditojemalci kreditov v švicarskih frankih in predlog za začasno zadržanje izvrševanja

Danes je bil sprejet Zakon o omejitvi in porazdelitvi valutnega tveganja med kreditodajalci in kreditojemalci kreditov v švicarskih frankih. Zaradi mnenja, da je zakon protiustaven in krši tako nacionalne kakor tudi evropske predpise, bodo banke na Ustavno sodišče Republike Slovenije vložile pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti tega zakona in predlog za začasno zadržanje izvrševanja.

Vloga za zadržanje veljavnosti do presoje njegove ustavnosti bo vložena zaradi nepopravljivih škodljivih posledic za pobudnice, za finančno stabilnost in gospodarstvo kot celoto, saj zakon krši celo vrsto ustavnih določil.

Združenje bank Slovenije

Ljubljana, 2. februar 2022