Banke in hranilnice s 1.1.2023 ukinjajo storitev brezplačnega preverjanja pravilnosti QR kode na obrazcu UPN QR

Banke in hranilnice, članice Združenja bank Slovenije (v nadaljevanju banke) so s koncem leta 2022 ukinile storitev brezplačnega preverjanja pravilnosti QR kode na obrazcu UPN QR.  Storitev, ki jo je za banke opravljalo pogodbeno podjetje, je bila vzpostavljena z namenom zagotovitve kontinuitete visoke kvalitete podatkov plačilnega prometa s prehodom iz obrazca UPN (z OCR vrstico) na obrazec UPN QR.

Hkrati je bilo ukinjeno tudi preverjanje skladnosti tiska dokumenta UPN QR s standardi oz. preverjanje tiskarjev.

Z začetkom leta 2023 je tako seznam vseh preverjenih izdajateljev in licenciranih izdajateljev (po stanju 31.12.2022) objavljen na javni spletni strani Združenja bank Slovenije, skupaj s pripadajočo dokumentacijo obrazca UPN QR.

Dodatno je na javni spletni strani objavljen tudi dokument, ki bo izdajateljem v pomoč pri izdajanju računa s QR kodo, brez dodanega obrazca UPN QR.

Vse informacije v zvezi z obrazcem UPN QR, brezplačnim programom za izpis UPN QR in pripadajočo dokumentacijo lahko izdajatelji dobijo pri banki, pri kateri imajo odprt transakcijski račun.

 

 

Povezava na Navodilo za pripravo izpisa UPN QR registriranih izdajateljev za programerje / Instructions for programmers for preparing the printout of UPN (Universal Payment Order) QR of registered issuers ter Seznam izdajateljev in tiskarjev do konca obdobja preverjanja pravilnosti QR kode na obrazcu UPN QR- 31.12.2022.

 

 

Združenje bank Slovenije
Ljubljana, 11. 1. 2023