Banke in hranilnice z 20. marcem 2023 spreminjajo svoje račune

Banke in hranilnice, članice Združenja bank Slovenije (v nadaljevanju banke), bodo s ponedeljkom, 20. marca 2023 svoj obstoječi račun zamenjale z drugim računom.

Kaj pomeni sprememba?

Banke bodo izvedle spremembo oz. zamenjavo starega obstoječega računa z drugim računom (brez potrebnih aktivnosti komitentov):

  • na plačilnih nalogih, ki so bili oddani v izvršitev banki z datumom plačila vnaprej,
  • na trajnih nalogih.

 

Komitentom svetujemo, da pri izvajanju plačil v dobro računov bank, že takoj začnejo uporabljati druge račune bank (spodaj navedene),  in ne šele z 20. marcem 2023, ko bodo obstoječi računi ukinjeni.  S tem dnem bodo vsa oddana plačila na obstoječe račune bank zavrnjena.

Banka / Hranilnica

Obstoječi račun

 Drugi račun

Addiko Bank d.d.

SI56 0100 0000 3300 023

SI56 3300 0330 0000 034

Banka Intesa Sanpaolo, d.d.

SI56 0100 0000 1000 153

SI56 1011 1102 0304 044

Banka Sparkasse d.d.

SI56 0100 0000 3400 030

SI56 3400 0500 0500 035

BKS Bank AG, Bančna podružnica

SI56 0100 0000 3500 134

SI56 3500 1350 0100 091

Delavska hranilnica d.d., Ljubljana

SI56 0100 0000 6100 025

SI56 6100 0610 0000 062

Deželna banka Slovenije d.d.

SI56 0100 0000 1910 013

SI56 1900 2000 1910 033

Gorenjska banka d.d., Kranj

SI56 0100 0000 0700 035

SI56 0700 0000 2911 448

Lon d.d., Kranj

SI56 0100 0000 6000 018

SI56 6000 0000 6000 006

Nova Kreditna banka Maribor d.d.

SI56 0100 0000 0400 014

SI56 0400 0070 0000 150

Nova Ljubljanska banka d.d.

SI56 0100 0000 0200 097

SI56 0290 0000 0200 020

Primorska hranilnica Vipava d.d.

SI56 0100 0000 6400 046

SI56 6400 0000 6400 071

N Banka d.d.

SI56 0100 0000 3029 005

SI56 3090 9009 1000 083

SKB banka d.d. Ljubljana

SI56 0100 0000 0300 007

SI56 0372 1000 1000 102

UniCredit Banka Slovenije d.d.

SI56 0100 0000 2900 092

SI56 2900 0190 0030 037

SID banka, d.d., Ljubljana

SI56 0100 0000 3800 058

SI56 3800 0380 0000 039

 

Združenje bank Slovenije
Ljubljana, 28.11.2022