Boris Vardjan, vodja Varnostnega foruma IT pri ZBS, je prejel nagrado Varnostni inženir leta 2021

Na letošnji Infosek konferenci, ki je potekala od 8. do 10. septembra v Novi Gorici, in ki velja za največji dogodek v Sloveniji na področju informacijske varnosti, na katerem so predstavljeni trendi in spoznanja, ki jih prinaša informacijska varnost, tako v slovenskem, kot v evropskem prostoru, je letos nagrado Varnostni inženir leta 2021 prejel Boris Vardjan iz Nove Kreditne banke Maribor, ki že vrsto let zelo uspešno vodi Varnostni forum pri Združenju bank Slovenije.

Za izjemen dosežek in doprinos k področju mu iskreno čestitamo.


Združenje bank Slovenije
Ljubljana, 10. september 2021