Digitalizacija bančništva je stalnica

Ljubljana, 26. oktober 2022: Danes se je zaključil Posvet informatikov v bankah, ki so se ga udeležili predstavniki članic Združenja bank, podjetij in Gospodarske zbornice Slovenije. Nosilna tema so bili izzivi, ki jih prinašajo hitre tehnološke, regulatorne in spremembe poslovnega okolja nasploh.

Posvet je odprl Goran Golubović (levo na sliki), predsednik Odbora za Informatiko pri Združenju bank Slovenije in direktor Upravljanja podatkov v Novi Ljubljanski banki. Prisotne je v uvodnem delu nagovorila Stanislava Zadravec Caprirolo (desno na sliki), direktorica Združenja bank in poglobljeno orisala poslovno okolje ter opozorila na pomembno vlogo, ki jo v bankah opravljajo informatiki in varnostni inženirji.

Na najpogosteje ugotovljene ranljivosti v bančnih informacijskih sistemih se je osredotočil Grega Prešeren, predstavnik podjetja Carbonsec. Znova je bilo ugotovljeno, da je zagotavljanje varnosti proces, ki se v bankah nikoli ne zaključi. Izzive in uporabo umetne inteligence v bančnem poslovanju je zelo nazorno predstavil Franc Bračun iz Nove Ljubljanske banke in izpostavil izjemno hitrost s katero se računalniški modeli učijo. Na podatkovni vidik implementacije ESG faktorjev v bančne podatkovne baze sta opozorila Aleš Kandorfer in Slađana Mihajlović iz podjetja EcoSynergy System. Izzive na področju upravljanja informacijske varnosti zunanjih izvajalcev pa je predstavil Janko Šavnik iz Addiko banke. 

Izkušnje z vzpostavitvijo MISP platforme je delil Damjan Javernik iz SID banke. Vlogo in izzive, s katerimi se soočajo direktorji informatike v bankah, je predstavil Goran Golubović iz Nove Ljubljanske banke. Vodja Varnostnega forum IT, Boris Vardjan iz Nove Kreditne banke Maribor, pa je predstavil naloge, ki jih v bankah opravljajo varnostni inženirji.
Posvet se zaključil z okroglo mizo z naslovom Digitalna transformacija bančništva. Poglede, mnenja in izkušnje so v živahni razpravi izmenjali Nenad Šutanovac, Združenje za informatiko in telekomunikacijo pri Gospodarski zbornici Slovenije, Tolga Yurteri iz Nove Kreditne banke Maribor, Mitja Učakar, SID banka in Franc Bračun iz Nove Ljubljanske banke. Razpravo je vodil Goran Golubović.