Dvig limita pri brezstičnem poslovanju s 25 evrov na 50 evrov v Sloveniji

S 1. junijem 2022 se bo spremenila zgornja meja limita za enkratno plačilo z brezstičnimi karticami Maestro, Mastercard in Visa, in sicer s 25 evrov na 50 evrov. 

Za plačilo, do vključno 50,00 evrov, na POS terminalu na prodajnem mestu v Sloveniji tako ne bo več potreben vnos PIN številke, kar pomeni, da bo vaše plačevanje z brezstičnimi karticami še hitrejše in enostavnejše. 

Po novem bo vnos PIN številke potreben za potrjevanje brezstičnih plačil nad 50 evrov (izjemoma za brezstična plačila pod 50 evrov, kadar bo takšna zahteva POS terminala). Zaradi zagotavljanja dodatne varnosti pri brezstični uporabi kartic so nekatere banke in hranilnice že ob prvi uvedbi brezstičnih kartic postavile dodaten limit za kartice (t.im. skupni limit za izvajanje brezstičnih transakcij brez vnosa PIN-številke), ki omogočajo  brezstično plačevanje. Le-ta je odvisen od posamezne banke oz. hranilnice in je določen kot seštevek zneskov zaporednih brezstičnih plačil, ki so bila izvedena brez vnosa PIN številke. 

To pomeni, da ko boste dosegli skupni znesek predhodnih zaporednih brezstičnih plačil brez vnosa PIN številke, ki je pri vaši banki ali hranilnici določen kot limit, boste morali v nadaljevanju tudi pri plačilu zneska pod 50 evrov na prodajnih mestih na POS terminalu vpisati PIN številko vaše kartice. 

Sprememba dviga limita pri brezstičnem poslovanju bo v praksi uvedena postopoma, predvidoma v roku dveh tednov od 1.6.2022 dalje in sicer v odvisnosti od časovnice  nadgradenj posameznih POS terminalov. 

 

Združenje bank Slovenije
Ljubljana, 9. maj 2022