Dvig minimalne plače bo vplival na kreditno sposobnost potrošnikov

Skladno z Zakonom o minimalni plači je s 1. januarjem 2021 prišlo do dviga minimalne plače z 940,58 na 1.024,24 Eur.

V skladu s Sklepom o makrobonitetnih omejitvah kreditiranja prebivalstva mora kot neto preostanek po poplačilu kreditne obveznosti potrošniku ostati 76 odstotkov bruto plače oz. 778,42 Eur.  Mesečni preostanek dohodka potrošnika se je v primerjavi z letom 2020 povišal za 64 Eur. Če potrošnik preživlja družinskega člana ali drugo osebo, ki jo mora preživljati po zakonu, mu mora ostati tudi znesek v višini prejemka, določenega za osebo, ki jo preživlja.

Povišanje minimalne plače ima za posledico upad kreditne sposobnosti potrošnikov, po ocenah članic ZBS pa se bo kreditna spodobnost komitentov na sploh poslabšala. Pri izračunu kreditne sposobnosti se v skladu s 1.m. členom Sklepa namreč pri izračunu letnega dohodka potrošnika upošteva dohodke za preteklih 12 mesecev, preostanek plače, ki mora ostati kreditojemalcu po poplačilu obveznosti, pa se izračuna v skladu z novo vrednostjo.

Združenje bank Slovenije
Ljubljana, 9. februar 2021