Evropska centralna banka je vnovič izdala negativno mnenje na predlog zakona o omejitvi in porazdelitvi valutnega tveganja med kreditodajalci in kreditojemalci v CHF

Evropska centralna banka je 26.  novembra 2021 ponovno izdala negativno mnenje na predlog zakona o omejitvi in porazdelitvi valutnega tveganja med kreditodajalci in kreditojemalci v CHF. Tako kot v vseh preteklih primerih, je tudi tokrat podala negativno mnenje na vse elemente, ki so bili vključeni že v pretekle poskuse zakonskega retroaktivnega in protiustavnega  urejanja zakonito sklenjenih pogodbenih odnosov, kakor tudi na vse novo vključene elemente zadnjega predloga zakona.

 

Povezava na mnenje Evropske cantralne banke z dne 26.11.2021.

 

Združenje bank Slovenije
Ljubljana, 1. december 2021