Hranilnica in posojilnica Spodnji Dravograd je bila ena od prvih slovenskih bančnih institucij

Hranilnica in posojilnica Spodnji Dravograd je bila ena od prvih slovenskih bančnih institucij in s tem pomemben branik narodne samobitnosti. V spomin in zahvalo vsem, ki so jo soustvarjali, je bila 10. junija odkrita spominska plošča na stavbi, kamor se je hranilnica leta 1902 vselila in v njej delovala vse do ukinitve. V prihodnje namerava NLB Zavod za upravljanje kulturne dediščine s tovrstnimi spominskimi obeležji označiti še več pomembnih lokacij bančne dediščine v različnih krajih po Sloveniji.

Hranilnico in posojilnico Spodnji Dravograd so leta 1888 ustanovili Slovenci in se tako borili proti sistematičnem ponemčenju teh krajev. Kot druge kreditne zadruge so jo ukinili v letih po drugi svetovni vojni in po reorganizacijah je v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja kot poslovalnica Koroške banke pristala v sistemu Ljubljanske banke. 

Postavitev spominske plošče je pozdravila županja Dravograda Marijana Cigala, ki je izpostavila, da je del bogate zgodovine Dravograda tudi zgodovina hranilništva in pomembnost te dejavnosti za lokalno prebivalstvo – nekoč in danes. 

Stanislava Caprirolo Zadravec, direktorica Združenje bank Slovenije, je ob odkritju spominske plošče  poudarila, da z odkrivanjem zgodovine bančništva dvigujemo nivo poznavanja bančne panoge. Ta hranilnica je bila sicer manjši, a pomemben del takratnega bančnega sistema, saj je v lokalno okolje prinesla bančni servis, možnosti za varčevanje in investiranje, s tem pa prispevala k razvoju in izboljšanje kakovosti življenja. 

Irena Čuk, direktorica NLB Zavoda za upravljanje kulturne dediščine, ki je pokrovitelj spominskega obeležja, je spomnila na častitljivo tradicijo bančništva na slovenskih tleh, saj je leta 2020 praznovalo okroglih 200 let. O njegovi bogati zgodovini priča Muzej bančništva Slovenije Bankarium, kjer si lahko obiskovalci ogledajo multimedijski prikaz razvoja denarja in bančništva ter različne bančne prakse. 

Povezava na novico na spletni strani NLB.

Združenje bank Slovenije
Ljubljana, 10. junij 2022