Imenovan nov razširjen nadzorni svet Združenja bank Slovenije

Sreda, 20. april 2022: Danes je v Ljubljani potekala 42. seja skupščine Združenja bank Slovenije, katerega članice so banke, hranilnice in lizing družbe.

 

Uvodoma je navzoče na skupščini nagovorila direktorica Združenja, Stanislava Zadravec Caprirolo, ki je izpostavila, da je bilo izvajanje aktivnosti Združenja bank tudi v preteklem letu zaznamovano z razmerami pandemije covida-19 in povezano s podporo sektorju na različnih področjih poslovanja. Na aktivnosti Združenja v letu 2021 so pomembno vplivale tudi regulatorne spremembe na različnih področjih poslovanja bančnega sektorja, predvsem na področjih, povezanih s pripravo na spodbujanje okoljsko dolgoročno vzdržnih investicij na družbeno in upravljavsko odgovoren način, z upravljanjem tveganj, povezanih z digitalizacijo, s plačilnimi sistemi ter z reformo referenčnih obrestnih mer. Združenje je tudi lani nadalje krepilo sodelovanje z gospodarstvom ter ministrstvi. Pomembne so bile tudi vse izobraževalne aktivnosti, posebej tiste, namenjene finančnemu opismenjevanju, ki prispevajo k večjemu poznavanju in s tem k večji varnosti izvajanja finančnih transakcij ter k zaščiti pred zlorabami podatkov in goljufijami.

Predsednik nadzornega sveta Združenja Blaž Brodnjak je poudaril pomembnost skupnih naporov bančnega sektorja za podporo gospodarstvu in prebivalstvu v času pandemije covida-19. Opozoril je na izzive, ki izhajajo iz regulatornega okolja, na strukturne izzive in s tem povezano konsolidacijo v bančnem sistemu. Izpostavil je tudi prizadevanja za enakopravno finančno vključenost celotnega prebivalstva Slovenije. Ob tem je povedal še, da se banke soočajo s težavo pridobivanja ustreznih kadrov, predvsem na področju IT razvoja in podatkovnega upravljanja. Zaključil je z željo po izpeljavi določenih reform na ravni države, ki bi omogočile večjo konkurenčnost gospodarstva in razvojne premike.

Skupščina Združenja je na današnji seji sprejela v članstvo novo članico in sicer Toyoto Tsusho Leasing d.o.o., Ljubljana.

V nadaljevanju je bilo sprejeto letno poročilo Združenja za leto 2021 ter računovodski izkazi s poročilom revizorja za leto 2021.

Sprejete so bile tudi spremembe in dopolnitve Pogodbe o ustanovitvi Združenja bank v delu, ki določa sestavo nadzornega sveta, ki ga poslej sestavlja največ toliko članov, kolikor je skupaj bank in hranilnic ter en predstavnik lizing članic.

Glede na dejstvo, da s 30. aprilom letos poteče mandat vsem članom in namestnikom članov nadzornega sveta, je skupščina s 1. majem 2022 imenovala tudi nov nadzorni svet Združenja bank v sestavi:

 

Banka/Hranilnica Član-ica Namestnik-ca
Addiko Bank d.d. Andrej Andoljšek Anja Božac
Banka Intesa Sanpaolo d.d. Jozef Kausich Mojca Kovač
Gorenjska banka d.d. Mario Henjak Marko Filipčič
Nova Ljubljanska banka d.d. Blaž Brodnjak Andreas Burkhardt
Nova KBM d.d. Sabina Župec Kranjc Matej Falatov
SKB banka d.d. Vojka Ravbar Anita Stojčevska
SID banka d.d. Damijan Dolinar Stanka Šarc Majdič
Unicredit Banka Slovenija d.d. Lorenzo Ramajola Marta Koželj Lakner
Banka Sparkasse d.d. Tomaž Šalamon Thomas Jurkowitsch
N Banka d.d. Jana Benčina Henigman Heribert Fernau
Primorska hranilnica Vipava d.d. Klemen Bajt Matej Brecelj
Delavska hranilnica d.d. Renato Založnik Jasna Mesić
Hranilnica Lon d.d. Igo Gruden Rudi Žeslin
BKS Bank Ag, bančna podružnica Dimitrij Pregelj Damijan Hempt
Mitja Otorepec, Summit leasing Slovenija d.o.o. Andrej Pucer, NLB Lease&Go d.o.o.

 

Povezava na Letno poročilo ZBS 2021.

 

 

Združenje bank Slovenije
Ljubljana, 20. april 2022