Informacija za kreditojemalce glede Zakona o porazdelitvi valutnega tveganja med kreditodajalci in kreditojemalci kreditov v švicarskih frankih

V Uradnem listu RS je bil dne 11. 2. 2022 objavljen Zakon o omejitvi in porazdelitvi valutnega tveganja med kreditodajalci in kreditojemalci kreditov v švicarskih frankih (ZOPVTKK). ZOPVTKK začne veljati 15. dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, to je 26. 2. 2022.  Banke bodo na Ustavno sodišče RS vložile pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti Zakona o omejitvi in porazdelitvi valutnega tveganja med kreditodajalci in kreditojemalci kreditov v švicarskih frankih in predlog za začasno zadržanje izvrševanja.

Banke bodo pravočasno pristopile k izvedbi potrebnih aktivnosti skladno z zakonsko določenimi roki in skladno z odločitvijo Ustavnega sodišča, o čemer boste stranke ustrezno in pravočasno obveščene tudi prek svojih bank, zato predhoden obisk vaše poslovalnice pred tem ni smiseln.

V roku 60 dni od veljavnosti  ZOPVTKK so banke dolžne za vse obstoječe in že zaključene kreditne pogodbe v švicarskih frankih ali z valutno klavzulo v švicarskih frankih pripraviti ustrezno pogodbeno dokumentacijo o ureditvi medsebojnih razmerij, nov amortizacijski načrt in izračun preostanka dolga ter navedeno dokumentacijo kreditojemalcem (potrošnikom) vročiti v nadalje določenem zakonskem roku po ZOPVTKK.

Združenje bank Slovenije
Ljubljana, 16. februar 2022