Instant payment environment in Slovenia, EPC interview with Boris Bjelica, President of the Payment Services Committee at the Bank Association of Slovenia

Instant payment environment in Slovenia, EPC interview with Boris Bjelica, President of the Payment Services Committee at the Bank Association of Slovenia

Sepa takojšnja plačila so v Sloveniji v uporabi od novembra 2020, šest ponudnikov plačilnih storitev se je že vključilo v shemo za takojšnja plačila. Z Borisom Bjelico, predsednikom Odbora za plačilni promet pri Združenju bank Slovenije, se je glede izkušenj pri vzpostavitvi sheme za takojšnja plačila pogovarjala tiskovna predstavnica Evropskega plačilnega sveta.