Izvajanje plačil med velikonočnimi prazniki 

Evropski plačilni sistem TARGET2 na veliki petek, 15. aprila 2022, in na velikonočni ponedeljek, 18. aprila 2022, ne bo posloval, zato banke in hranilnice v državah Evro območja ne bodo izvajale medbančnega plačilnega prometa.

Posledično na navedena dneva ne bodo delovali tudi domači klirinški plačilni sistemi, ki so posredno vezani na poravnavo v sistemu TARGET2. Zato bo v petek, 15. aprila 2022, možna le izvedba internih plačil v okviru posamezne poslovne banke ali hranilnice.

Opisana omejitev velja tudi za direktne obremenitve SEPA (SDD). Nalogi za SDD z datumom plačila 15. april 2022 bodo tako poravnani v torek, 19. aprila 2022, kar pomeni, da bodo s tem datumom obremenjeni računi plačnikov in sredstva nakazana na račune prejemnikov plačil.

Banke in hranilnice bodo plačilni promet v polnem obsegu izvajale naslednji delovni dan, v torek, 19. aprila 2022.

Izvrševanje takojšnjih plačil bo med velikonočnimi prazniki potekalo nemoteno. Nemoteno bo delovala tudi storitev Flik, ki omogoča takojšnje, brezplačno in enostavno pošiljanje denarja med bančnimi računi fizičnih oseb, ki so odprti pri bankah in hranilnicah v Sloveniji.

Združenje bank Slovenije
Ljubljana, 5. april 2022