Izvajanje plačil med velikonočnimi prazniki 

Evropski plačilni sistem TARGET na veliki petek, 29. marca 2024 in na velikonočni ponedeljek, 1. aprila 2024, ne bo posloval, zato banke in hranilnice v državah Evro območja ne bodo izvajale medbančnega plačilnega prometa.

Posledično na navedena dneva ne bodo delovali tudi domači klirinški plačilni sistemi, ki so posredno vezani na poravnavo v sistemu TARGET. Zato bo v petek, 29. marca 2024, možna le izvedba internih plačil v okviru posamezne poslovne banke ali hranilnice.

Opisana omejitev velja tudi za direktne obremenitve SEPA (SDD). Nalogi za SDD z datumom plačila 29. marec ali 1. april 2024 bodo tako poravnani v torek, 2. aprila 2024, kar pomeni, da bodo s tem datumom obremenjeni računi plačnikov in sredstva nakazana na račune prejemnikov plačil. 

Banke in hranilnice bodo plačilni promet v polnem obsegu ponovno izvajale v torek, 2. aprila 2024. 

Izvrševanje takojšnjih plačil bo med velikonočnimi prazniki potekalo nemoteno. Nemoteno bo delovala tudi storitev Flik, ki omogoča takojšnje, brezplačno in enostavno pošiljanje denarja med bančnimi računi fizičnih oseb, ki so odprti pri bankah in hranilnicah v Sloveniji. 

 

 

Združenje bank Slovenije
Ljubljana, 20. marec 2024