Izvajanje plačil med velikonočnimi prazniki

Dne 2.4.2021 (veliki petek) in dne 5.4.2021 (velikonočni ponedeljek) evropski plačilni sistem TARGET2 ne bo posloval, zato banke in hranilnice v državah Evro območja ne bodo izvajale medbančnega plačilnega prometa.

Posledično tega dne ne bodo operativni tudi domači klirinški plačilni sistemi, ki so posredno vezani na poravnavo v sistemu TARGET2; v petek, 2.4.2021 bo možna le obdelava internih plačil v okviru posamezne poslovne banke oz. hranilnice.

Ker na veliki petek in velikonočni ponedeljek (dela prost dan) evropski medbančni plačilni sistem ne bo posloval, banke in hranilnice v teh dneh ne bodo izvajale medbančnih plačil.  

Omejitev velja tudi za direktne obremenitve SEPA (SDD). Nalogi za direktne obremenitve SEPA za datum valute 2.4.2021 bodo poravnani šele v torek 6.4.2021, kar pomeni, da bodo šele s tem datumom obremenjeni računi plačnikov in odobreni računi prejemnikov plačil.

Plačilni promet v polnem obsegu bodo banke in hranilnice izvajale naslednji delovni dan, v torek, 6. 4. 2021. 

Izvrševanje takojšnjih plačil bo na omenjene dneve potekalo nemoteno. Nemoteno bo delovala tudi storitev Flik, ki omogoča takojšnje, brezplačno in enostavno pošiljanje denarja med bančnimi računi fizičnih oseb odprtimi pri bankah in hranilnicah v Sloveniji. Več informacij o Fliku vključno z navodili za namestitev je na voljo na spletni strani  www.flik.si.

Združenje bank Slovenije
Ljubljana, 23. marec 2021