Izvedba Bančne konference je prestavljena / The implementation of the Banking Conference has been postponed

Bančna konferenca, ki je bila napovedana za 26. maja, je zaradi pregleda možnosti izvedbe v fizični obliki prestavljena. Datum in program bosta objavljena naknadno. 

The Banking Conference has been postponed due to a review of the possibility of physical implementation. The date and program will be announced later.

Združenje bank Slovenije
Ljubljana, 10. maj 2021