Javni poziv za zagotovitev pravne države ter predvidljivega poslovnega okolja

Neupoštevajoč mnenja nacionalnih in evropskih inštitucij, ki izpostavljajo kršenje načel Ustave Republike Slovenije, nacionalnih predpisov in evropskega pravnega reda, je v zakonodajno proceduro na dnevni red seje Državnega zbora 31. 1. 2022 uvrščen predlog zakona o omejitvi in porazdelitvi valutnega tveganja med kreditodajalci in kreditojemalci kreditov v švicarskih frankih. 

Podpora in sprejetje predlaganega zakona rušita zaupanje v pravo in pravno državo, saj zakon retroaktivno posega v zakonito vzpostavljena pogodbena razmerja. 

Predlagani posegi v pogodbena razmerja niso pravični in tudi ne ekonomsko ali socialno upravičeni, saj posegajo v veljavno sklenjena pogodbena razmerja vseh, ne le socialno ogroženih, ki so v manjšini. 

Zaradi neskladnosti s pravom EU in nepredvidljivosti nacionalnega poslovnega okolja bi zakon lahko imel škodljive posledice na mednarodni položaj Slovenije, ki je majhno, odprto in izvozno naravnavno gospodarstvo. 

Predlog zakona je operativno neizvedljiv in predvideva odvzem licence, če banka v več kot desetih primerih v roku ne izvede zakonskih določil, čeprav so ta operativno neizvedljiva. Zaradi sprejetja zakona bi se lahko več bank v slovenskem sistemu nenadoma znašlo brez licence za poslovanje. To pa pomeni nepredstavljivo tveganje finančne stabilnosti in škodo slovenskemu gospodarstvu ter državi. 

Zato javno pozivamo predsednika države, vlado in državnozborske stranke, da v okviru svojih pooblastil zagotovijo sprejemanje odločitev v zakonodajnih postopkih, ki bodo slovenskemu gospodarstvu omogočile delovanje v pogojih, ki so skladni z načeli pravne države, in predvidljivo poslovno okolje, v katerem zakonito sklenjeni pogodbeni odnosi niso predmet zakonodajnih posegov, ki kršijo nacionalni in evropski pravni red. 

Združenje bank Slovenije

AmCham Slovenija

Gospodarska zbornica Slovenije