Javno pismo gospodarskih združenj glede uvedbe obveznega predmeta RIN v osnovne ter srednje šole in odprto pismo Pedagoške fakultete ministru za vzgojo in izobraževanje ter ministrici za digitalno preobrazbo o računalniškem opismenjevanju v slovenskih osnovnih šolah

Gospodarska združenja so v javnem pismu pozvala Vlado k uvedbi obveznega predmeta računalništva in informatike v osnovne in srednje šole.  Izpostavili so, “Osnovna in napredna digitalna znanja ter spretnosti so ključni za krepitev naše kolektivne odpornosti kot družbe: le digitalno opolnomočeni in sposobni državljani ter visoko usposobljena delovna sila na digitalnem področju ima lahko usodo v svojih rokah in zaupa svojim sredstvom, vrednotam in odločitvam.”

 

Dr. Jože Rugelj je v odprtem pismu ministru za vzgojo in izobraževanje ter ministrici za digitalno preobrazbo o računalniškem opismenjevanju v slovenskih osnovnih šolah opozoril na naslednje, “Slovenija se deklarativno osredotoča na zeleni in digitalni prehod v izobraževanju in naj bi v okviru nacionalnega načrt za okrevanje in odpornost izvedla celovito reformo učnih načrtov, namenjeno razvoju digitalnih kompetenc učiteljev in učencev. Zaradi izjemno hitrega razvoja digitalnih tehnologij smo danes državljani postavljeni pred mnoge izzive in samo ustrezno izobraženi jim bodo kos in se bodo lahko z uporabo teh novih tehnologij uspešno izobraževali in delali.”

 

Povezava na celotno pismo gospdarskih združenj.

Povezava na celotno pismo dr. Jožeta Ruglja, rednega profesorja za računalništvo v izobraževanju na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani.

 

Združenje bank Slovenije
Ljubljana, 7. junij 2023