Kampanja Pazi.se je prejela prestižno nagrado Slovenian Grand Security Award 2023

Neodvisna komisija je preventivno kampanjo ozaveščanje javnosti glede tveganj spletnih prevar Pazi.se, ki jo že drugo leto zapored izvajajo članice Združenje bank Slovenije, banke in hranilnice, izbrala za prestižno nagrado Slovenian Grand Security Award 2023 v kategoriji Najboljši strokovni prispevek s področja varnosti za leto 2023. Nagrado je na svečanosti v okviru mednarodne konference Dnevi korporativne varnosti 2024 v torek, 14. maja prevzela direktorica Združenja bank Slovenije, Stanislava Zadravec Caprirolo.

V sodobni družbi tveganj in ogrožanj je varnost dobrina, ki potrebuje vse več pozornosti in sistemskega pristopa. Ustrezen sistemski pristop pri zagotavljanju varnosti v podjetjih in drugih organizacijah javnega in zasebnega okolja  prinaša koristi, ki se odražajo na področju konkurenčnosti, sposobnosti preživetja in razvoja v zelo zahtevnih finančnih okoliščinah ter zagotavlja ustrezno delovanje organizacije. Zato Združenje bank Slovenije in njegove članice, banke ter hranilnice, javnost redno opozarjajo na potrebno zavedanje in ustrezno uporabo vseh aplikacij in naprav, ki so praktično vsak dan pomemben del našega digitalnega dne.

Četudi smo že velikokrat slišali, da lahko za lastno varnost največ stori vsak sam, je treba glede na rezultate opravljenih raziskav znova ugotoviti, da je pri preprečevanju kibernetskih prevar najšibkejši in s tem najpomembnejši člen prav človek.

Zato je Združenje bank skupaj s članicami lani izvedlo obsežno kampanjo Pazi.se, namenjeno ozaveščanju javnosti glede spletnih prevar in dvigu zavedanja glede tveganj, ki nam v digitalnem pretijo. Vsebinsko jedro kampanje Pazi.se so predstavljala opozorila in napotki v zvezi z ribarjenjem za občutljivimi ter osebnimi podatki (phishing) in opozorila glede investicijskih prevar. To sta vrsti prevar, ki sta že lep čas v porastu, oškodovanja pa so zelo visoka. Kampanja je naslovila tudi vse ostale spletne prevare, s katerimi se v bankah in hranilnicah najpogosteje srečujejo.

Glede na rezultate javnomnenjske raziskave in odzive nasploh lahko povzamemo, da je nadaljnje osveščanje nujno, saj med drugim, kar slaba polovica vprašanih, ki so sodelovali v javnomnenjski raziskavi, nikoli ne menja svojih gesel ali PIN številke svoje kartice, nekaj vprašanih pa bi še vedno sporočilo svoja identifikacijska sredstva ali občutljive podatke neznanemu klicatelju. Aktivnosti ozaveščanja je treba usmerjati v osnovna varnostna sporočila in nasloviti vse generacije ter s tem celotno družbo.

Letos s kampanjo nadaljujemo, ker se zavedamo, da je to za varnost vseh nas nujno.

Ni dvoma, da je glede na našo medsebojno digitalno povezanost, odvisnost in izpostavljenost, nujno, da kampanja postane vseslovenska nacionalna in stalna aktivnost, da se vanjo vključijo vsi oz. pristojne institucije, podjetja, operaterji… in tudi mediji, saj bomo le tako pri odkrivanju, prepoznavanju ter preprečevanju kibernetskih prevar uspešnejši.

Nujno torej je, da postanemo vsi ustrezno digitalno pismeni, kar bi med drugim lahko pri naši mlajši generaciji dosegli že vnosom teh vsebin v obvezne učne predmete v osnovne in srednje šole.

 

Združenje bank Slovenije
Ljubljana, 14. maj 2024