Kartične transakcije v državah EGP, ki nimajo evra, kmalu še bolj transparentne: obvestilo o pribitku na referenčni tečaj ECB

19. aprila 2021 prične veljati zahteva iz Uredbe (EU) 2019/518[1] Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. marca 2019 o spremembi Uredbe (ES) št. 924/2009 glede nekaterih nadomestil za čezmejna plačila v Uniji in nadomestil za pretvorbo valut (v nadaljevanju Uredba). Ta v členu 3a določa, da morajo izdajatelji imetnikom kartic po opravljeni transakciji čim prej elektronsko razkriti odstotni pribitek na menjalni tečaj Evropske centralne banke. Hkrati pa mora biti imetnikom kartic na voljo razumljiv in enostaven način vpogleda v morebitne pribitke na referenčni tečaj ECB.

V skladu s pričetkom veljavnosti zahteve iz Uredbe bodo tako slovenske banke in hranilnice v drugi polovici aprila 2021 pričele na elektronski način oz. preko sms sporočil, potisnih obvestil ali preko mobilne aplikacije imetnike kartic po vsaki izvedeni transakciji obveščati o pribitku na referenčni tečaj Evropske centralne banke za opravljene kartične transakcije na bankomatu ali prodajnem mestu, kjer se izvaja valutna konverzija v katerikoli valuti držav EGP, kjer evro ni domača valuta (Bolgarija, Hrvaška, Madžarska, Češka, Poljska, Romunija, Švedska, Islandija, Lihtenštajn, Danska in Norveška). Prav tako bo na voljo informativni izračun pribitka na referenčni tečaj ECB glede na datum transakcije (npr. preko spletnih strani izdajateljic kartic).

V kolikor bo imetnik izbral valutno menjavo na pridobiteljski strani (POS terminalu ali bankomatu), bo z menjalnim tečajem predhodno seznanjen na sami plačilni napravi, kjer bo potrebno izrecno strinjanje z izvedbo valutne menjave. Izdajateljica kartice v tem primeru imetniku ne bo posredovala sms sporočila o pribitku.

Uredba, ki je sicer od decembra 2019 postopno uvedla dodatne ukrepe za zaščito potrošnikov glede nadomestil za storitve pretvorbe valut na bankomatih in prodajnih mestih, tako potrošnikom v celoti zagotavlja potrebne informacije, da lahko izberejo zase najugodnejšo možnost pri opravljanju storitev. Uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah Evropske unije.

Imetnikom kartic še priporočamo, da se za morebitne dodatne informacij obrnete na svojo banko ali hranilnico.

Združenje bank Slovenije
Ljubljana, 14. april 2021

[1] https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/518/oj?locale=sl