Kreditna sposobnost prebivalstva se je zaradi dviga minimalne plače poslabšala

Nova minimalna plača v Republiki Sloveniji od januarja 2023 znaša 878 evrov neto oziroma 1.203,36 evra bruto. Do zdaj je ta znašala 778,48 evra neto oziroma 1.074,43 evra bruto. Ker se bo ob uvedbi nove minimalne plače povečal delež zaposlenih z minimalno plačo, bodo posledice tako visokega dviga minimalne bruto plače na najem kreditov izrazito negativne. Tudi morebitni napovedani generalni dvigi plač ne bodo imeli takojšnjega učinka na zvišanje kreditne sposobnosti, saj morajo banke in hranilnice (v nadaljevanju banke) pri izračunu kreditne sposobnosti upoštevati dohodke za zadnjih 12 mesecev. 

V skladu s Sklepom o makrobonitetnih omejitvah kreditiranja prebivalstva mora potrošniku po plačilu vseh obrokov iz naslova kreditnih pogodb vsak mesec ostati najmanj znesek v višini 76 odstotkov minimalne bruto plače, kot jo določa zakon, ki opredeljuje minimalno plačo, kar je do sedaj znašalo 816,79 evra , po novem pa bo ta znesek 914,55 evra. Če potrošnik preživlja družinskega člana ali drugo osebo, ki jo mora preživljati po zakonu, mu mora ostati tudi znesek v višini prejemka, določenega za osebo, ki jo preživlja, po merilih, ki jih določa zakon, ki ureja socialno varstvene prejemke za dodelitev denarne socialne pomoči, t.j. 248,92 evra. 

Družine z minimalnimi do povprečnimi slovenskimi prihodki, ki predstavljajo večino vseh oz. 70 odstotkov zaposlenih, imajo zelo nizko kreditno sposobnost. Posameznik, ki prejema minimalno plačo, se v banki oz. hranilnici ne more zadolžiti. Za vsak nadaljnji evro dohodka nad 914,55 evra pa se lahko za anuiteto uporabi le 0,5 evra (DSTI* = 50).  

V nadaljevanju navajamo izračun kreditne sposobnosti za posameznika s povprečno plačo, par s povprečnima plačama in par s povprečnima plačama ter dvema otrokoma in sicer za dobo 20 let, za katero je v bankah sklenjenih največ stanovanjskih kreditov.

 

Vnosni podatki:

Stara min. bruto plača 1.074,43 €
Nova min. bruto plača – od januarja 2023 dalje 1.203,36 €
Aktualna fiksna om 3,08 %
Aktualna spremenljiva om 3,18 %
Mesečna fiksna om 0,257 %
Mesečna spremenljiva om 0,265 %
Strošek vzdrževanega člana (otrok) 248,92
Dvig minimalne plače v % 12,00

 

 

Izračun kreditne sposobnosti na dan 12. 1. 2023 in sprememba kreditne sposobnosti ob zvišanju minimalne bruto plače s 1. 1. 2023

 

1.    Izračun kreditne sposobnosti v primeru posameznika s povprečno plačo pred dvigom minimalne plače januarja 2023

 

Povprečna neto plača 1.317,60 €
Strošek vzdrževanih članov – 0 otrok 0,00 €
Obstoječe obveznosti iz naslova kreditov in leasingov 0,00 €
76% minimalne stare bruto plače (1074,43 EUR) 816,57
Maks. anuiteta po BS 501,03 €
Trenutna maksimalna kreditna sposobnost na 20 let
Max. kredit  – fiksna obrestna mera 89.692,70 €
Max. kredit – variabilna obrestna mera 88.890,60 €
Scenarij ob zvišanju minimalne bruto plače
76% minimalne bruto plače (1.203,36 EUR) 914,55 €
Maks. anuiteta po BS 403,05 €
Maksimalna skupna kreditna sposobnost na 20 let po dvigu min. plače
Max. kredit  – fiksna obrestna mera 72.151,55 €
Max. kredit – variabilna obrestna mera 71.506,31 €
Kreditna sposobnost se poslabša pri fiksni om 17.541,15 €
Kreditna sposobnost se poslabša pri variabilni om 17.384,29 €

2.    Izračun kreditne sposobnosti v primeru para s povprečnima plačama pred dvigom minimalne plače januarja 2023

 

Posameznik 1 Posameznik 2
Povprečna neto plača 1.317,60 € 1.317,60 €
Strošek vzdrževanih članov – 0 otrok 0,00 € 0,00 €
Obstoječe obveznosti iz naslova kreditov in leasingov 0,00 € 0,00 €
76% minimalne stare bruto plače (1074,43 EUR) 816,57 € 816,57 €
Maks. anuiteta po BS 501,03 € 501,03 €
Trenutna skupna maksimalna kreditna sposobnost na 20 let
Max. skupni kredit  – fiksna obrestna mera 179.385,40 €
Max. skupni kredit – variabilna obrestna mera 177.781,19 €
Scenarij ob zvišanju minimalne bruto plače
76% minimalne nove bruto plače (1.203,36 EUR) 914,55 € 914,55 €
Maks. anuiteta po BS 403,05 € 403,05 €
Maksimalna skupna kreditna sposobnost na 20 let po dvigu min. plače
Max. skupni kredit  – fiksna obrestna mera 144.303,09 €
Max. skupni kredit – variabilna obrestna mera 143.012,62 €
Skupna kreditna sposobnost se poslabša pri fiksni om 35.082,31 €
Skupna kreditna sposobnost se poslabša pri variabilni om 34.768,57 €

3.    Izračun kreditne sposobnosti v primeru para s povprečnima plačama ter dvema otrokoma pred dvigom minimalne plače januarja 2023

 

Posameznik 1 Posameznik 2
Povprečna neto plača 1.317,60 € 1.317,60 €
Strošek vzdrževanih članov – 2 otroka 248,92 € 248,92 €
Obstoječe obveznosti iz naslova kreditov in leasingov 0,00 € 0,00 €
76% minimalne stare bruto plače (1074,43 EUR) 816,57 € 816,57 €
Maks. anuiteta po BS 252,11 € 252,11 €
Trenutna skupna maksimalna kreditna sposobnost na 20 let
Max. skupni kredit  – fiksna obrestna mera 90.264,33 €
Max. skupni kredit – variabilna obrestna mera 89.457,12 €
Scenarij ob zvišanju minimalne bruto plače
76% minimalne nove bruto plače (914,55 EUR) + strošek vzdrževanega družinskega člana (248,92 EUR) = 1.163,47 1.163,47 € 1.163,47 €
Maks. anuiteta po BS 154,13 € 154,13 €
Maksimalna skupna kreditna sposobnost na 20 let po dvigu min. plače
Max. skupni kredit  – fiksna obrestna mera 55.182,02 €
Max. skupni kredit – variabilna obrestna mera 54.688,54 €
Skupna kreditna sposobnost se poslabša pri fiksni om 35.082,31 €
Skupna kreditna sposobnost se poslabša pri variabilni om 34.768,57 €

 *Pri izračunu anuitet sta upoštevani povprečna realizirana fiksna in povprečna realizirana variabilna obrestna za oktober 2022 objavljeni v Biltenu Banke Slovenije 12/2022 (fiksna OM 3,08% za stanovanjska posojila nad 10 let in variabilna obrestna mera  3,18%). Pri povprečni neto plači je upoštevana povprečna neto plača v mesecu oktobru 2022 (vir https://www.stat.si/StatWeb/Field/Index/74).                                                                                                   

 

Izpostaviti je treba tudi, da se z daljšanjem dobe odplačevanja učinek dviga minimalne bruto plače še povečuje.

 

Združenje bank Slovenije
Ljubljana, 13. januar 2023

 

* DSTI (angl. Debt service-to-income) je razmerje med letnim stroškom servisiranja celotnega dolga in letnim dohodkom potrošnika ob sklenitvi kreditne pogodbe.