Mednarodna bančna zveza za brezogljično bančništvo Net Zero Banking Alliance, katere podporni član je tudi Združenje bank Slovenije, danes obeležuje prvo obletnico svojega delovanja

Četrtek, 21. aprila 2022: Danes je prva obletnica ustanovitve mednarodne bančne zveze »Net-Zero Banking Alliance«, katere podporni član je od novembra 2021 tudi Združenje bank Slovenije. Zveza deluje v smeri uresničitve zavez bančnega sektorja s cilji Pariškega podnebnega sporazuma na način, da zagotovi potrebno finančno podporo za brezogljično transformacijo gospodarstva do leta 2050. Ob tem zavezništvo pri spodbujanju prehoda poudarja pomen vzajemnega sodelovanje med različnimi deležniki, ki od bank terja, da razvijejo nove zmogljivosti in znanje ter oblikujejo nova partnerstva ob hkratnem zagotavljanju pogojev za t.i. pravičen prehod.

 

Ob tej priložnosti zavezništvo, v katerega je  včlanjenih 108 bank iz 40 držav, objavlja izjavo Vizija za spremembe, ki podrobneje predstavlja njegov pristop v razogljičenje bančnega sektorja.

Združenje bank Slovenije
Ljubljana, 21. aprila 2022