Na posvetu o skladnosti poslovanja o novostih zakonodaje

Četrtek, 30. september 2021: Danes je potekal posvet o izvajanju funkcije skladnosti v finančnem sektorju, ki ga je organiziral Izobraževalni center Združenja bank Slovenije. Posvet ima že zelo dolgo tradicijo, na njem so vedno v ospredju zanimive predstavitve, saj predstavlja pomemben forum za obravnavo aktualnih tem s področja skladnosti poslovanja. Posvet je tudi priložnost, da predstavniki bank in hranilnic ter drugi udeleženci razpravljajo neposredno s strokovnjaki s posamičnih področij o relevantnih vprašanjih.

Navzoči so prisluhnili različnim temam. Po uvodnih nagovorih je Primož Govekar, InfoHiša, predstavil predvidene novosti novega ZVOP-2, Aleš Butala, Agencija za trg vrednostnih papirjev, je spregovoril o trajnostnem vidiku poslovanja v finančnem sektorju, Kristjan Zahrastnik, Pravna fakulteta Univerze v Mariboru, pa je izpostavil, kaj prinaša novela ZGD-1K. Novosti predloga ZBan-3 je predstavila Ana Štiherl, Banka Slovenije, Primož Pinoza, Agencija za trg vrednostnih papirjev, pa je spregovoril o ESMA Smernicah glede MIFID2 funkcije skladnosti poslovanja.

V drugem delu posveta je sledila okrogla miza na temo Razvoj funkcije skladnosti, s poudarkom na skupnih točkah in razlikah v razmerju do funkcije tveganj in funkcije notranje revizije, pri kateri so sodelovali predstavniki bank, hranilnic, zavarovalnic in upravljalcev investicijskih skladov. Po okrogli mizi je Ivan Gale predstavil Center za zaščito žvižgačev, France Arhar pa je podal razmišljanje o vprašanju Kakšna so pričakovanja strank do finančnega sektorja z etičnega vidika?

Združenje bank Slovenije
Ljubljana, 30. september 2021