Na Twiterju je objavljena neresnična informacija o izstavitvi računa Združenju bank Slovenije

Danes je bila Združenju bank Slovenije posredovana informacije o objavi na omrežju Twiter, iz katere je razvidno, da je Združenje Frank objavilo račun, izstavljen Združenju bank Slovenije za opravljene pravne storitve.  

Obveščamo, da objavljeni račun ni resničen in je ponarejen.

Združenje bank Slovenije

Ljubljana, 14. januar 2022