Na voljo je novela Smernic upravljanja tveganj

Novela smernic je bila potrjena na decembrski seji Nadzornega sveta Združenja bank Slovenije. Namen smernic je zagotavljanje kakovosti upravljanja tveganj v bankah in hranilnicah. Vsebinsko dopolnjujejo niz regulativnih, nadzorniških in zakonodajnih pravil s področja upravljanja tveganj s priporočili, ki po presoji Odbora za upravljanje tveganj na podlagi dosedanjih izkušenj in dobre bančne prakse lahko pripomorejo h kakovostnejšemu upravljanju tveganj, ki se pojavljajo pri poslovanju bank.

 

Povezava na Smernice upravljanja tveganj.

 

Združenje bank Slovenije
Ljubljana, 11. januar 2023