Obisk predsednika nadzornega odbora Enotnega mehanizma nadzora Andree Enria

Danes je v Ljubljani potekalo redno letno srečanje predstavnikov bančnega nadzora Banke Slovenije s predsednikom nadzornega odbora Enotnega mehanizma nadzora Andreo Enria. Razpravljali so o aktualnih zadevah, lokalnih specifikah bančnega sektorja v Sloveniji in razvojnih temah na področju nadzora.

Andrea Enria se je srečal tudi s predstavniki bančnega sektorja v Sloveniji in Združenja bank Slovenije.  Nadzor nad evropskimi bankami, ki izpolnjujejo merila za pomembne banke, izvaja Evropska centralna banka (ECB). V Sloveniji sodijo v skupino pomembnih bank Nova Ljubljanska banka, Deželna banka Slovenije, Nova Kreditna banka Maribor, Delavska hranilnica, Unicredit banka Slovenija, Hranilnica Lon, Banka Intesa Sanpaolo, Primorska hranilnica Vipava, N Banka, Banka Sparkasse, SKB banka, Addiko Bank in Gorenjska banka. V skupino se uvršča tudi SID banka, ki pa ima kot specializirana banka poseben status in nadzor izvaja Banka Slovenije. 

Združenje bank Slovenije
Ljubljana, 10. maj 2022