Objava prostega delovnega mesta

 1. Združenje bank Slovenije – GIZ, Ljubljana, Šubičeva ulica 2, Ljubljana objavlja prosto delovno mesto »Vodja Izobraževalnega centra«, na katero bomo zaposlili enega delavca ali delavko.
 2. Matična št. Združenja je 5003920.
 3. Vsebina dela zajema predvsem:
 • vodenje, planiranje, organiziranje, izvajanje, evalvacija in poročanje o dejavnosti področja
 • izvajanje najzahtevnejših strokovnih nalog področja
 • koordinacija dela ustreznih odborov, komisij, delovnih teles
 • vodenje in koordinacija dela delavcev, ki sodelujejo na področju
 • organiziranje in skrb za vso dokumentacijo področja
 • sodelovanje med različnimi področji in pri najzahtevnejših aktivnostih Združenja
 • zagotavljanje kvalitete izobraževalnih programov in procesov povezanih z izobraževalno dejavnostjo,
 • ugotavljanje izobraževalnih potreb članic Združenja,
 • navezovanje in vzdrževanje poslovnih stikov z izobraževalnimi institucijami doma in v tujini ter z državnimi institucijami, ki imajo pomembno vlogo pri izobraževanju,
 • druga z vsebino dela povezana opravila po nalogu direktorja.
  1. Zahtevani pogoji:

  Stopnja izobrazbe: VII/1, VII/0, VI

  Smer izobrazbe: ekonomska, pravna ali druga ustrezna

  Delovne izkušnje: najmanj 60 mesecev na področju bančništva in financ

  Poskusno delo: 6 mesecev z možnostjo skrajšanja

  Konkurenčna klavzula: ne

  Posebna funkcionalna znanja:

  • dobro pisno izražanje
  • poznavanje predpisov s področja dela
  • digitalne veščine dobro poznavanje ustreznih računalniških orodij
  • komuniciranje s strankami in poslovni bonton
  • aktivno znanje tujega jezika
  • veščine vodenja
  1. Delo se bo opravljalo na sedežu Združenja.
  2. Zaposlitev je za nedoločen čas in s polnim delovnim časom.
  3. Delo se opravlja v okvirnem delovnem času med od 7.00 do 18.00 ure oziroma v obveznem delovnem času od 8.30 do 15.30.
  4. Kandidati oz. kandidatke lahko prijavo z vsemi dokazili o izpolnjevanju pogojev ter dokazilom o nekaznovanosti in kratkim opisom vizije vsebinskega vodenja Izobraževalnega centra pošljejo po pošti na naslov Združenja ali po elektronski pošti na naslov info@zbs-giz.si ali jo prinesejo osebno na naslov Združenja.
  5. Rok za prijavo kandidatov je 9.11.2022.
  6. Kontaktna oseba pri Združenju za stik s kandidati je Novica Novaković.
  7. Ta objava se objavi na spletni strani Združenja in Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije

   

  Datum sprejema je 27.10.2022

  Datum objave je 28.10.2022

   

   

  mag. Stanislava Zadravec Caprirolo

  Direktorica

  Združenje bank Slovenije