Objavljena je prva odločitev Ustavnega sodišča v zvezi s krediti v švicarskih frankih

Danes, dne 1.2.2022, je bila objavljena prva odločitev Ustavnega sodišča RS v zvezi s krediti v švicarskih frankih. Sodišče ni prišlo do zaključka, da so kreditne pogodbe v švicarskih frankih nične, temveč je preverjalo predvsem določena stališča rednih sodišč.

Ustavno sodišče je izpostavilo, da se nižje stopenjska sodišča niso opredelila do vseh bistvenih trditev tožečih strank ter dokazov.

Zaradi zgoraj navedenih procesnih razlogov je Ustavno sodišče vrnilo zadevo v ponovno presojo prvostopenjskemu sodišču. Procesni razlogi se tako nanašajo na sodišča in ne na banke.

Iz odločitve Ustavnega sodišča je mogoče razbrati potrditev pravilnosti sodne prakse rednih sodišč, vključno s temeljnimi izhodišči, ki jih je postavilo Vrhovno sodišče Republike Slovenije, s še večjo pozornostjo na ustrezni procesni obravnavi posameznih okoliščin v individualnih primerih. Pri tem pa ne gre spregledati opozoril v odklonilnem ločenem mnenju dveh ustavnih sodnikov, da če bodo v prihodnje kreditodajalci dolžni preventivno upoštevati (vse) osebne okoliščine strank, bo učinek neugoden prav za kreditojemalce.

Ob upoštevanju aktualne obravnave Zakona o omejitvi in porazdelitvi valutnega tveganja med kreditodajalci in kreditojemalci kreditov v švicarskih frankih v Državnem zboru lahko zaključimo, da predstavljena odločitev Ustavnega sodišča še dodatno potrjuje, da je potrebno v primerih kreditojemalcev v švicarskih frankih presojati posamično in zakonsko urejanje ni primerno.

Povezava na Odločbo Ustavnega sodišča št. Up-14/21 z dne 13.1.2022

Združenje bank Slovenije

Ljubljana, 1. februar 2022