Oblike spletnih prevar, njihovi znaki in kako se pred njimi zavarovati

Stranke bank in hranilnic znova opozarjamo, da so najpogostejši kanali za izvajanje spletnih prevar elektronska sporočila (e-pošta, SMS), objave na družbenih omrežjih, objave na lažnih spletnih straneh ali klici goljufov (prevarantov) na telefon. Začetni cilj je pridobivanje identifikacijskih elementov strank (npr. gesla, št. kartic, št. transakcijskih računov, ime in priimek, funkcija v podjetju…) ali plačnika spraviti v zmoto s končnim ciljem protipravne pridobitve finančnih sredstev.

 

Uporabniki plačilnih storitev bodite posebej pozorni (tudi s preverjanjem pri nameravanem prejemniku plačila) na pravilnost številke plačilnega računa (IBAN) prejemnika plačila in na dejstvo, ali zadevna številka plačilnega računa res pripada osebi, ki ji želite nakazati sredstva (saj je v primeru goljufij pri tovrstnih transakcijah sodelovanje banke v prizadevanjih za izterjavo sredstev bistveno oteženo). 

 

Združenje bank je vsled varnega poslovanja za stranke bank in hranilnic pripravilo  priporočila informativne narave, ki so namenjene ozaveščanju strank pred nevarnostmi zlorab pri plačilih.

 

Priporočila so objavljena na spletnem naslovu: https://www.zbs-giz.si/oblike-prevar-njihovi-znaki-in-opisi-ter-priporocljiva-ravnanja-bank/.

 

Izobraževalni videoklipi Zavarujte se pred kibernetskimi prevarami pa so zbrani na naslednjem spletnem naslovu: https://www.zbs-giz.si/kako-varno-poslovati/.