Odgovor Združenja bank na novinarsko vprašanje glede menjave valute

Odgovor Združenja bank na novinarsko vprašanje glede menjave valute, 30.07.2021