Odgovor Združenja bank na novinarsko vprašanje glede negativnega Euriborja

Odgovor Združenja bank na novinarsko vprašanje glede negativnega Euriborja, 1.2.2021