Odgovor Združenja bank na vprašanje glede dokumentacije v postopku kreditiranja

Odgovor Združenja bank na vprašanje glede dokumentacije v postopku kreditiranja, 24.2.2021