Odgovor Združenja bank na vprašanje glede stanovanjskega kreditiranja fizičnih oseb

Odgovor Združenja bank na vprašanje glede stanovanjskega kreditiranja fizičnih oseb, 15.3.2021