Odgovori Združenja bank na novinarska vprašanja glede dostopnosti bančnih storitev za starejše

Odgovori Združenja bank na novinarska vprašanja glede dostopnosti bančnih storitev za starejše, 10.5.2021