Odgovori Združenja bank na novinarska vprašanja glede kreditiranja in zvišanja minimalne plače

  • Zanima me, če imate morda narejen izračun, kaj zvišanje minimalne plače za 4,9 odstotka pomeni za kreditno sposobnost?
  • Kdaj banke pričnejo z uporabo nove meje kreditne sposobnosti?

Odgovor ZBS:

Navajamo izračun kreditne sposobnosti za posameznika s povprečno plačo, par s povprečnima plačama in par s povprečnima plačama ter dvema otrokoma. Izračun je  bil pripravljen na dan 6.1.2022. Izračunu smo dodali tudi scenarij morebitnega dviga minimalne plače za januar 2022 za 4,9 % iz 1.024,24 EUR na 1074,43 EUR bruto in prikazali tudi vpliv slednjega na kreditno sposobnost komitentov za vse tri omenjene primere.

Izpostaviti je treba tudi, da se z daljšanjem dobe odplačevanja učinek dviga minimalne bruto plače še povečuje, tako da v primeru scenarija 3 in dobe odplačila kredita 20 let trenutna skupna kreditna sposobnost para s povprečno plačo po makrobonitetnih omejitvah znaša cca. 78.000 EUR, ob predpostavki zvišanja minimalne bruto plače za 4,90 % pa se le-ta zniža za cca 15.000 EUR in znaša cca 63.000 EUR.

Izračun kreditne sposobnosti na dan 6.1.2022 in sprememba kreditne sposobnosti ob predpostavki zvišanja minimalne bruto plače

Izračun kreditne sposobnosti v primeru posameznika s povprečno plačo
Povprečna neto plača  1.210,46 EUR
Strošek vzdrževanih članov – 0 otrok  0,00 EUR
Obstoječe obveznosti iz naslova kreditov in leasingov  0,00 EUR
76% minimalne bruto plače (1.024,24 EUR)778,42 EUR
Maks. anuiteta po BS432,04 EUR
Trenutna maksimalna kreditna sposobnost na 15 let 68.000,00 EUR.
Anuiteta fiksna om430,42 EUR
Anuiteta variabilna om424,25 EUR
Scenarij ob zvišanju minimalne bruto plače za 4,90 % iz 1.024,24 EUR na 1.074,43 EUR
76% minimalne bruto plače (1.074,43 EUR)816,57 EUR
Maks. anuiteta po BS393,89 EUR
Maksimalna kreditna sposobnost na 15 let po dvigu min. plače 62.000,00 EUR.
Anuiteta fiksna om392,44 EUR
Anuiteta variabilna om386,82 EUR
Kreditna sposobnost se poslabša za cca 6.000,00 EUR
Izračun kreditne sposobnosti v primeru para s povprečnima plačama
 Posameznik 1Posameznik 2
Povprečna neto plača  1.210,46 EUR1.210,46 EUR
Strošek vzdrževanih članov – 0 otrok  0,00EUR0,00 EUR
Obstoječe obveznosti iz naslova kreditov in leasingov0,00 EUR0,00 EUR
76% minimalne bruto plače (1.024,24 EUR)778,42 EUR778,42 EUR
Maks. anuiteta po BS432,04 EUR432,04 EUR
Trenutna maksimalna skupna kreditna sposobnost na 15 let 136.000,00 EUR.
Skupna anuiteta 860,84 EUR fiksna om432,04 EUR428,80 EUR
Skupna anuiteta 848,50 EUR variabilna om432,04 EUR416,46 EUR
Scenarij ob zvišanju minimalne bruto plače za 4,90 % iz 1.024,24 EUR na 1.074,43 EUR
76% minimalne bruto plače (1.074,43 EUR)816,57 EUR816,57 EUR
Maks. anuiteta po BS393,89 EUR 393,89 EUR 
Maksimalna skupna kreditna sposobnost na 15 let po dvigu min. plače 124.000,00 EUR.
Skupna anuiteta 784,89 EUR fiksna om393,89 EUR391,00 EUR
Skupna anuiteta 773,63 EUR variabilna om393,89 EUR379,74 EUR
Kreditna sposobnost se poslabša za cca 12.000,00 EUR
Izračun kreditne sposobnosti v primeru para s povprečnima plačama ter dvema otrokoma
 Posameznik 1Posameznik 2
Povprečna neto plača  1.210,46 EUR1.210,46 EUR
Strošek vzdrževanih članov – 2 otroka  237,29 EUR237,29 EUR
Obstoječe obveznosti iz naslova kreditov in leasingov0,00 EUR0,00 EUR
76% minimalne bruto plače (1.024,24 EUR)778,42 EUR778,42 EUR
Maks. anuiteta po BS194,75 EUR194,75 EUR
Trenutna maksimalna skupna kreditna sposobnost na 15 let  61.000,00 EUR.
Skupna anuiteta 386,11 EUR fiksna om194,75 EUR191,36 EUR
Skupna anuiteta 380,58 EUR variabilna om194,75 EUR185,83 EUR  
Scenarij ob zvišanju minimalne bruto plače za 4,90 % iz 1.024,24 EUR na 1.074,43 EUR
76% minimalne bruto plače (1.074,43 EUR)816,57 EUR816,57 EUR
Maks. anuiteta po BS156,60 EUR 156,60 EUR 
Maksimalna skupna kreditna sposobnost na 15 let po dvigu minimalne plače 49.000,00 EUR.
Skupna anuiteta 310,16 EUR fiksna om156,60 EUR153,56 EUR
Skupna anuiteta 305,71 EUR variabilna om156,60 EUR149,11 EUR
Kreditna sposobnost se poslabša za cca 12.000,00 EUR.

*Pri izračunu anuitet sta upoštevani povprečna realizirana fiksna in povprečna realizirana variabilna obrestna za september 2021 objavljeni v Biltenu BS 11/2021 (fiksna OM 1,77% in variabilna obrestna mera 6-mesečni Euribor in pribitek 1,57%, v primeru negativne vrednosti referenčne obrestne mere smo upoštevali, da znaša referenčna vrednost 0,00%).

Glede na zakon o minimalni plači se mora minimalna plača letno uskladiti z rastjo cen življenjskih potrebščin. Kot je znano, je minister Cigler prejšnji teden sprejel odločitev o uskladitvi zneska minimalne plače z uradnim podatkom o inflaciji, pri čemer podatek Statističnega urada kaže na letno stopnjo inflacije v decembru 2021 v višini 4,9 odstotka, kar pomeni, da bo znesek bruto minimalne plače znašal predvidoma 1074,43 evra. Znesek mora biti nato objavljen v Uradnem listu (predvidoma do 20. januarja), ko se bo tudi upošteval pri izračunu kreditne sposobnosti.

Združenje bank Slovenije
Ljubljana, 10. januar 2022