Odgovori Združenja bank na novinarska vprašanja glede kreditiranja prebivalstva

Vprašanja:

Pripravljamo članek o omejevanju stanovanjskih in potrošniških kreditov za fizične osebe, ki močno prizadene vse generacije prebivalstva.

  1. Kateri konkretni argumenti Banke Slovenije za nadaljevanje rigoroznega omejevanja stanovanjskih in potrošniških kreditov držijo, kateri pa so napačni?
  1. Kakšen delež delovno aktivnega prebivalstva in kolikšen delež upokojenih je sploh še kreditno sposoben?
  1. Kakšen je bil obseg slabih kreditov prebivalstvu v letu 2019, 2020 in 2021 primerjalno z drugimi državami EU?
  1. Kakšne težave imajo banke pri izterjavi obrokov za najete kredite?
  1. Kako si razlagate dodatno zaostrovanje ob povišanju minimalne plače glede na tom da so slovenski državljani med najbolj varčnimi in najmanj zadolženimi prebivalci držav EU?
  1. Kaj glede odločanja kreditne sposobnosti fizičnih oseb predlaga Združenje bank?
  1. Kdaj bo Združenje bank predlagalo spremembo formule za izračun kreditne sposobnosti?
  1. Kdo ima korist od drastičnega omejevanja kreditiranja fizičnih oseb? Ali ne bi bilo primerno, da bi Banka Slovenije pri vodenju kreditne politike imela bolj pred očmi koristi večine prebivalstva in bank?

Povezava na odgovore Združenja bank Slovenije, 18.3.2022.