Odgovori Združenja bank na novinarska vprašanja glede kreditne sposobnosti

Odgovori Združenja bank na novinarska vprašanja glede kreditne sposobnosti, 2.4.2021