Odgovori Združenja bank na novinarska vprašanja glede plačevanja s karticami

Vprašanja

  1. V katerih panogah največ ponudnikov omogoča tudi plačevanje s karticami oziroma omogoča brezgotovinsko plačevanje?

Odgovor ZBS: S panožnimi podatki, ki bi informacijo podali na enostaven način, ne razpolagamo. V splošnem lahko komentiramo, da je ne glede na panogo, stopnja penetracije kartičnih plačil je večja pri srednjih in velikih podjetjih, t.i. »mikrosegment« (s.p., manjši d.o.o.) pa že vrsto let izraža nižjo stopnjo pripravljenosti na sprejem kartičnih plačil. Praktično vsi spletni trgovci omogočajo plačilo s karticami preko spleta.

  1. Kakšna je vaša ocena, ali smo Slovenci zelo nagnjeni/naklonjeni k brezgotovinskemu plačevanju? (Kako stojimo v primerjavi z ostalimi v Evropi)

Odgovor ZBS: Raziskave kažejo, da smo Slovenci naklonjeni brezgotovinskemu plačevanju, sploh pri brezstičnem plačevanju se uvrščamo v vrh EU glede na celotno kartično plačevanje, vendar pa vsa prodajna mesta, žal, ne omogočajo plačila s karticami.

  1.  Kaj so najpogostejši razlogi, da posamezni ponudniki ne omogočajo plačevanja s karticami?

Odgovor ZBS: Špekulirati je moč, da je eden od razlogov znižanje prihodkov glede na dogovorjeno provizijo za sprejem kartic na prodajnem mestu. Vzrok je lahko tudi nepoznavanje delovanja POS terminala ali nepripravljenost ponudnika na prilagoditev oziroma integracijo s plačilnim ali pa morda prodajnim procesom. V praksi je opaziti, da so nekatere panoge že tradicionalno »orientirane« na gotovinsko plačevanje, kar pa se počasi spreminja s prihodom novih oblik plačevanja (P2P aplikacije, npr. Flik, softPOS ipd).

  1. Kako so običajno sklenjeni dogovori med bankami in ponudniki za to, da omogočajo plačevanje s karticami? Ali morajo plačevati fiksen znesek ali odstotek od transakcij? Kolikšen je odstotek, ki ga morajo ponudniki nameniti bankam?

Odgovor ZBS: Predpogoj za sprejem plačilnih kartic na prodajnem mestu je ureditev pogodbenega odnosa med trgovcem in banko pridobiteljico, kar je odvisno od vrste prodajnega mesta (fizično, spletno), pričakovanega obsega poslovanja, ipd.. Oblika in višina dogovorjene provizije so del pogodbenega odnosa. Poslovnih politik bank pridobiteljic ne poznamo in jih tudi ne moremo komentirati.

  1. Zakaj različni ponudniki ne ponujajo možnosti za plačevanje s karticami (na primer kakšni lokali, tudi hoteli)? Verjetno je razlog v plačevanju nadomestil bankam?

Odgovor ZBS: Poslovnih politik posameznih ponudnikov ne poznamo in je tudi ne moremo komentirati.

Združenje bank Slovenije
Ljubljana, 23. februar 2022