Odgovori Združenja bank na novinarska vprašanja glede Zakona o porazdelitvi valutnega tveganja med kreditodajalci in kreditojemalci kreditov v švicarskih frankih

Vprašanja

  1. Ali in kako se pripravljate na uveljavitev zakona? Ali in kakšne organizacijske, kadrovske, itd. prilagoditve zahteva zakon?
  2. Ali menite, da so katere od nalog, ki jih zakon nalaga banki, neizvedljive? Če da, katere?

Odgovor ZBS:

Zakon o porazdelitvi valutnega tveganja med kreditodajalci in kreditojemalci kreditov v švicarskih frankih (ZOPVTKK) je bil v Uradnem listu RS objavljen 11. februarja in prične veljati 26. februarja 2022. Ne glede na dejstvo, da bodo banke takoj po začetku uveljavitve zakona na Ustavno sodišče vložile pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti zakona in predlog za začasno zadržanje izvrševanja, pa se banke vzporedno pripravljajo na uveljavitev zakona, saj druge možnosti v tem trenutku ni. Za izvajanje zakona so v vsakem primeru potrebne številne prilagoditve na strani bank, predvsem na področju informacijske podpore, pa tudi kadrovske in organizacijske. Ker pa je zakon v celoti nejasen in s tem neizvedljiv, smo za pojasnila že zaprosili Banko Slovenije, pri čemer odgovor še pričakujemo.

Glede na navedeno in v primeru uveljavitve zakona, je v tem trenutku možno poudariti, da bodo banke pravočasno stopile k izvedbi potrebnih aktivnosti skladno z zakonsko določenimi roki in v odvisnosti od odločitve Ustavnega Sodišča.

Združenje bank Slovenije
Ljubljana, 16. januar 2022