Odgovori Združenja bank na novinarska vprašanja glede zaprtih transakcijskih računov fizičnih oseb

Imam nekaj vprašanj glede zaprtih transakcijskih računov fizičnih oseb. 

  1. Kaj se zgodi s številkami transakcijskih računov, ki jih fizične osebe zaprejo? So te številke dane na stran, obstajajo tukaj kakšne časovne omejitve?
  2. Kaj se zgodi, če nakažeš določen znesek na neobstoječ račun?
  3. Kakšne varovalke banke vgrajujejo v sistem, da do takšnih napak ne more priti?
  4. Bi bilo na to temo treba še kaj pomembnega poudariti, pa nisem vprašala?

 

Povezava na odgovore Združenja bank Slovenije, 30.11.2022.