Odgovori Združenja bank na novinarska vprašanja o ležarinah

Odgovori Združenja bank na novinarska vprašanja o ležarinah, 1.2.2021