Odgovori Združenja bank Slovenije na novinarska vprašanja glede finančne pismenosti

Odgovori Združenja bank Slovenije na novinarska vprašanja glede finančne pismenosti, 10.3.2021