Odziv na navedbe Združenja Frank in Zveze potrošnikov Slovenije

Glede na objavljene navedbe Združenja Frank in Zveze potrošnikov Slovenije, da se posojilojemalci, ki imajo posojila najeta v švicarskih frankih, zaradi vse višjih obrestnih mer ter nadaljevanja rasti švicarskega franka spoprijemajo z vse večjimi težavami pri odplačevanju mesečnih obveznosti, ponovno izpostavljamo, da so banke v preteklih letih večkrat konstruktivno pristopile k reševanju problematike kreditov v švicarskih frankih in vabile kreditojemalce h konverziji v EUR.

Večina bank je ponujala konverzijo brez stroškov konverzije za kreditojemalce, in sicer po tečaju na dan konverzije. Banke so ob tem posebno pozornost namenjale socialno ogroženim iz dohodkovno šibkejših skupin in jim omogočale skrbno ter individualno obravnavo.

Banke še vedno kreditojemalce, ki imajo težave pri (rednem) odplačevanju svojega kredita, obravnavajo individualno in z vsakim posameznim kreditojemalcem posebej iščejo možne rešitve glede na njegove osebne in finančne okoliščine.

V celotnem obdobju od leta 2015 dalje se je le zanemarljivo število kreditojemalcev odločilo za spremembo valute kredita iz CHF v EUR in s tem za ukinitev izpostavljenosti tveganju spremembe tečaja.

 

Združenje bank Slovenije
Ljubljana, 19. oktober 2022