Omejevalni ukrepi EU v odziv na krizo v Ukrajini

Evropska unija je v ponedeljek, 28. februarja 2022, sprejela dodatne omejevalne ukrepe zaradi delovanja Rusije kot odgovor na njeno vojaško agresijo, ki jo izvaja nad Ukrajino.

Dopolnitve so bile objavljene v Uradnem listu EU na naslovu https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2022:057:TOC

Del ukrepov se nanaša na prepoved opravljanja transakcij z rusko centralno banko ali katero koli pravno osebo, subjekt ali organ, ki deluje v imenu ali po navodilih ruske centralne banke. Časovnico dodatno sprejetih sankcij na različnih področjih lahko spremljate na naslednji povezavi, ki vas tudi vodi do povezave na Uradni list EU: https://www.consilium.europa.eu/sl/policies/sanctions/restrictive-measures-ukraine-crisis/history-ukraine-crisis/.

Povezava na SWIFT obvestila o prihajajočih dogodkih in postopkih: https://www.swift.com/news-events/news/message-swift-community.

Združenje bank Slovenije
Ljubljana, 28. februar 2022