Ponudba Nove Ljubljanske banke in Addiko banke socialno šibkejšim kreditojemalcem kreditov v švicarskih frankih

Slovenske banke že leta na različne načine proaktivno rešujejo vprašanja, povezana s krediti v švicarskih frankih, tako individualno, kot tudi pod okriljem Združenja bank Slovenije. Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana in Addiko bank d.d. že dlje časa pripravljata posebno ponudbo za kreditojemalce kreditov v švicarskih frankih, ki bo na voljo od danes, 8. aprila 2024 dalje.

V skladu s ponudbo imajo kreditojemalci kreditov v švicarskih frankih možnost spremeniti kredit v švicarskih frankih v kredit v evrih s sklenitvijo nove pogodbe o kreditu v evrih za odplačilo kredita v švicarskih frankih pod pogoji, ki so predstavljeni v nadaljevanju. Morebitni drugi pogoji za odobritev novega kredita v evrih so odvisni od internih politik posamezne banke.

Ponudba je namenjena kreditojemalcem kreditov v švicarskih frankih, ki so oziroma bi lahko bili upravičeni do različnih oblik socialnih pomoči in so v tej zvezi glede na povprečne mesečne dohodke na osebo v gospodinjstvu razvrščeni v 7. dohodkovni razred, ki trenutno znaša 1.051,31 Eur, ali nižje. Nadalje, kreditojemalci prejemajo dohodke v evrih in imajo stalno prebivališče v državi z denarno valuto evro. 

V ponudbo so vključene pogodbe o kreditih v švicarskih frankih, ki niso odpovedane in katerih krediti še niso odplačani, pogodbene stranke pa niso v osebnem stečaju ali izvršilnem postopku.

Stroške sklenitve nove pogodbe o kreditu v evrih si banka in kreditojemalec delita, pri čemer pa banka ne obračuna stroškov odobritve novega kredita v evrih. V kolikor bi bila potrebna morebitna nova cenitev premoženja za zavarovanje novega kredita v evrih, te stroške nosi kreditojemalec.

Pri preračunu obveznosti kredita v švicarskih frankih v evre se upošteva referenčni tečaj Evropske centralne banke za švicarski frank na dan 31. 12. 2014, ki je znašal 1,2024 švicarskih frankov za 1 evro.

Dogovor o spremenljivi ali fiksni obrestni meri pri novem kreditu v evrih je odvisen od ponudbe posamezne banke, pri čemer ponudba določenih bank vključuje le fiksno obrestno mero.

V primeru, da se pri novem kreditu v evrih dogovori spremenljiva obrestna mera, se namesto referenčne obrestne mere CHF Libor, sedaj Saron, upošteva referenčna obrestna mera Euribor ter enako obrestno obdobje in enaka obrestna marža kot pri kreditu v švicarskih frankih. V primeru, da se pri novem kreditu v evrih dogovori fiksna obrestna mera, pa se upošteva fiksna obrestna mera v ponudbi posamezne banke v času sklenitve nove pogodbe o kreditu v evrih.

Novi pogodbeni pogoji se uporabljajo od dneva sklenitve nove pogodbe o kreditu v evrih naprej.

Ponudba bo na voljo 12 mesecev, in sicer v obdobju od 8. aprila 2024 do vključno 8. aprila 2025.

Kreditojemalec, ki se bo odločil za sprejem ponudbe, bo najkasneje do vključno 8. aprila 2025 oddal popolno vlogo banki, s katero je sklenil pogodbo o kreditu v švicarskih frankih, in vlogi priložil dokumentacijo, ki jo zahteva posamezna banka.

Več informacij o ponudbi obeh bank je objavljenih na njunih spletnih straneh. 

 

 

Združenje bank Slovenije
Ljubljana, 8. april 2024