Poročilo EBF-UNEP FI omogoča aplikacijo taksonomije EU na osnovne bančne storitve

Ljubljana, 26. januar 2021: Evropska bančna federacija je danes skupaj s pobudo Združenih narodov za okolje – UNEP FI objavila poročilo z naslovom Testing the application of the EU Taxonomy to core banking products: High level recommendations. Poročilo opredeljuje, kako je mogoče taksonomijo EU uporabiti pri  izvajanju osnovnih bančnih storitev. Razvila jo je Evropska komisija in predstavlja klasifikacijski sistem za opredelitev okoljsko – trajnostnih gospodarskih dejavnosti ter zagotavlja odgovor na vprašanje, kaj se šteje za trajnostno dejavnost. Taksonomija bo tako v pomembno pomoč pri izpolnitvi zaveze evropskega bančnega sektorja in izvajanju ključne vloge bančnega sektorja pri financiranju prehoda na trajnostno gospodarstvo. 
 

Dodatno v: EBF & UNEP FI poročilu Testing the application of the EU Taxonomy to core banking products: High level recommendations

Združenje bank Slovenije
Ljubljana, 26. januar 2021