Poziv predsedniku vlade, ministrom za finance, pravosodje, gospodarski razvoj in tehnologijo ter poslanskim skupinam Državnega zbora za zagotovitev pravne države in predvidljivega poslovnega okolja slovenskim bankam in gospodarstvu – Odprto pismo gospodarstva

 

Odbor za finance Državnega zbora RS je na svoji seji, 19. 1. 2022, podprl predlog zakona o omejitvi in porazdelitvi valutnega tveganja med kreditodajalci in kreditojemalci kreditov v švicarskih frankih, ne glede na izrazito negativna mnenja vseh nacionalnih in evropskih inštitucij, ki so v skladu z zakonom zahtevana v postopkih sprejemanja zakonov in tudi v nasprotju z odločitvami Evropskega sodišča za človekove pravice.

S to odločitvijo so poslanci podprli predlog zakona, ki po naši oceni krši slovensko ustavo, slovenske zakone in evropski pravni red, je pa tudi ekonomsko neutemeljen.

Predlog zakona ruši zaupanje v pravo in pravno državo, saj retroaktivno posega v zakonito vzpostavljena pravna razmerja. Podpora takšnemu predlogu zakona vzpostavlja nepredvidljivo poslovno okolje, ne le bankam, ampak celotnemu gospodarstvu.

Podpora takšnemu predlogu zakona pomeni, da se v Sloveniji lahko z zakonom  posega v vsako veljavno  pogodbo, hkrati pa tudi, da zakonodajna veja oblasti posega v sodno vejo oblasti, v katere domeni je presoja sporov iz pogodbenih razmerij. 

Morebitni sprejem takšnega predloga zakona bi lahko imel škodljive posledice na mednarodni položaj naše države, tako zaradi neskladnosti s pravom EU, kakor tudi zaradi nepredvidljivosti nacionalnega poslovnega okolja, kar je bilo jasno opozorjeno tudi v mnenjih relevantnih institucij.

Pozivamo vas, da s svojimi odločitvami v zakonodajnih procesih slovenskemu gospodarstvu zagotovite delovanje v pogojih, ki so skladni z načeli pravne države, in predvidljivo poslovno  okolje, v katerem zakonito sklenjeni pogodbeni odnosi niso predmet zakonodajnih posegov, ki kršijo nacionalni in evropski pravni red.

 

Ljubljana, 21. januar 2022

 

Blaž Brodnjak, l.r. 
Predsednik NS ZBS  

Stanislava Zadravec Caprirolo, l.r.
Direktorica ZBS  

Tibor Šimonka, l.r. 
Predsednik GZS