Prenehanje ukrepa odloga izvršbe

Obveščamo, da je Vlada sprejela odločitev o prenehanju ukrepa odloga izvršbe. Združenje bank Slovenije je sicer poslalo mnenje, ki je podprlo še nadaljnje podaljšanje glede na trenutne razmere.

Vlada Republike Slovenije se na podlagi predhodno prejetih podatkov in mnenj za podaljšanje odloga izvršbe zoper fizične osebe do 30. aprila 2021 ni odločila, saj je bilo ocenjeno, da glede na posredovane podatke, mnenja in v vmesnem času uveljavljene normativne rešitve, ne obstajajo več enaki razlogi, kot so obstajali ob uveljavitvi Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 – ZIUPOPDVE, ki je uzakonil ta ukrep, torej 31. decembra 2021.

Ukrep zakonskega odloga izvršbe po ZIUPOPDVE bo tako veljal do vključno 18. aprila 2021. Po tem datumu se bodo izvršilni postopki izvajali oziroma nadaljevali skladno z določbami Zakona o izvršbi in zavarovanju.

Združenje bank Slovenije
Ljubljana, 16. april 2021