Prenovljena sestava nadzornega sveta Združenja bank Slovenije

Sreda, 21. april 2021: Danes je v Ljubljani potekala 40. seja skupščine Združenja bank Slovenije, katerega članice so banke, hranilnice in lizing družbe.

Skupščina Združenja je na današnji seji sprejela v članstvo novo članico in sicer NLB Lease&Go d.o.o..

 V nadaljevanju skupščine je bilo sprejeto letno poročilo Združenja ter računovodski izkazi s poročilom revizorja za leto 2020.

Novi člani nadzornega sveta Združenje bank Slovenije so z današnjim dnem postali Andrej Andoljšek, predsednik uprave Addiko bank, Jana Benčina Henigman, predsednica uprave Sberbank in Stefan Vavti, predsednik uprave Banke Sparkasse. Imenovani so bili tudi novi namestniki članov nadzornega sveta Združenja in sicer, Damijan Dolinar, član uprave Sberbanke, Anja Božac, članica uprave iz Addiko banke in Tomaž Šalamon, član uprave Banke Sparkasse.
 

Nadzorni svet Združenja bank Slovenije

Letno poročilo ZBS 2020

Združenje bank Slovenije
Ljubljana, 21. april 2021